Med nogle alarmsystemer kan det tage op til otteogfyrre timer efter installation af batteriet, før advarslen om lavt batteri ryddes.